Agritime
Image default
Management

Internationaal bedrijfsbeheer

 

Past dit beroep bij jou?

Past dit beroep bij u? Deze opleiding bereidt je voor op een internationale middenkaderfunctie in het bedrijfsleven. Dit betekent verantwoordelijkheid voor het runnen van een bedrijfsonderdeel en het handhaven van het bedrijfsimago. Bij het realiseren van omzetdoelstellingen horen commerciële financiële en logistieke taken – en gebaseerd op beleid, logistiek en human resources (personeel). U hebt de leiding.

 

Hoe zal het onderzoek eruit zien?

Hoe gaat de studie eruit zien? Tegelijkertijd bent u een hands-on leider van uw personeel. U stuurt aan, u bent verantwoordelijk voor de werkprocessen, de logistiek en de verkoop plus de zorg voor de klanten. Verkoop en inkoop kunnen deel uitmaken van uw personeelsportefeuille, of gedelegeerd zijn aan personeel. En u bent voortdurend op de hoogte hoe het productaanbod en het centrale marketingbeleid aansluiten op de daadwerkelijke vraag in de markt.

 

Wat gaat u leren?

U leert:

Samen met uw Nederlandse diploma ‘Manager Handel’ ontvangt u het Britse BTEC Diploma in Business

 

Waar kunt u werken?

U zult kunnen werken bij:

Internationale bedrijven 

 

Toelating

Je kunt altijd instromen in een van onze mbo-opleidingen als je je algemeen voortgezet onderwijs hebt afgerond. Je vooropleiding bepaalt op welk niveau je kunt instromen. Voor sommige opleidingen gelden aanvullende eisen. Als je geen diploma van het vmbo hebt of een document van je havo of vwo waaruit blijkt dat je jaar 3 hebt gehaald, begin je je loopbaan als student aan onze hogeschool in een Entree-opleiding. 

 

Speciaal programma

Dit is een specifiek programma binnen de reguliere opleiding. Om toegelaten te worden tot dit programma moet je aan bepaalde toelatingseisen voldoen, die niet gelden als je je wilt inschrijven voor de reguliere opleiding.

 

Wat zijn de reguliere toelatingseisen?

Een vmbo-diploma met een voldoende voor Nederlands en minimaal een voldoende voor Engels, of

Een document waaruit blijkt dat je geslaagd bent voor leerjaar 3 van het hoger algemeen voortgezet onderwijs of het vwo

 

Inleidende activiteiten

Voor deze opleiding moet u deelnemen aan bepaalde introductieactiviteiten. Meer informatie over deze activiteiten ontvang je na je verzoek tot inschrijving. Je moet

een motivatiebrief in het Engels schrijven

Kennismaken voor een kennismakingsgesprek in het Engels

 

Naast het wettelijk vastgestelde les-/cursusgeld moet u rekening houden met extra kosten voor leermiddelen en wellicht enkele extra’s.

 

Leermaterialen

Voor de meeste cursussen heeft u boeken nodig. Een laptop kan ook een specifieke vereiste zijn.

Afhankelijk van je opleiding heb je misschien ook speciale software of kleding nodig. 

 

Extra’s die niet verplicht zijn

Alle leerplannen zijn erop gericht je te helpen zo goed mogelijk voorbereid de arbeidsmarkt te betreden. Dat kan betekenen dat we excursies of masterclasses organiseren waarvoor je een extra vergoeding moet betalen. 

We houden de kosten zo laag mogelijk zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. Eventuele extra kosten worden in overleg met de leerlingenvertegenwoordiging vastgesteld. Als de kosten een probleem zijn en je hulp nodig hebt, zijn er verschillende vormen van financiële ondersteuning.  

 

 

 

business management 

vacatures

auto verkopen

 

 

https://www.newbusinessmanagement.com/