Agritime
Image default
Landbouw producten

Innovatie in de stal inrichting

De infrastructuur van de stallen is voor veehouders erg belangrijk om hun werk kwaliteitsvol en optimaal te kunnen uitvoeren. De juiste inrichting van de stal is essentieel voor een goede leefomgeving voor het vee, een efficiënte manier van werken en werkgemak voor de veehouder en dus ook een winstgevende organisatie. Ook wordt er steeds meer aandacht besteed aan innovaties die de stal inrichting zo ecologisch en kostenefficiënt mogelijk kunnen maken.

Ook wanneer een stal prima in orde is, zijn er waarschijnlijk nog steeds allerlei innovaties en aanpassingen mogelijk om efficiënter en kostenbesparend te werken. Zonder dat de veehouder het zelf beseft, zijn er betere materialen of nieuwere technieken die daarvoor kunnen zorgen. Veehouders die zelf niet weten wat ze beter zouden kunnen doen of best kunnen veranderen, kunnen agrarisch advies inwinnen bij een gespecialiseerd bureau. Dan wordt er een volledige analyse gedaan van de stal inrichting en wordt er gekeken naar wat er vervangen of geoptimaliseerd kan worden en welke voordelen dat met zich mee zal brengen. Hierbij wordt steeds de focus behouden op het integregen van ecologische en kostenbesparende technieken. Ook het welzijn van het vee staat natuurlijk bovenaan de lijst met prioriteiten.

Een voorbeeld van een innovatie die de efficiëntie van de stal inrichting verbeterd, kostenbesparend is en ecologischer werkt, is een buizenkoeler. Dit voorkoeler systeem maakt gebruik van het drinkwater van het rundvee als koelwater voor de melk die op weg is naar de melktank. De voorkoeler voorziet een groot oppervlak voor uitwisseling tussen de warme melk en het koele drinkwater. Hierdoor worden er kosten bespaard op het koelen van de melk en gebeurd het op een ecologische manier omdat er geen waterverspilling plaatsvindt. De koeling voorkomt dat er zich bacteriën gaan vormen in de melk en bovendien houden de koeien ook nog eens van het licht opgewarmde drinkwater.

http://www.wijsmanhandelenadvies.nl/