Agritime
Image default
Landbouw Diensten

Een pagina over loopbaanbegeleiding

Wat is Loopbaanbegeleiding?

Loopbaanbegeleiding is het begeleiden en adviseren bij het maken van loopbaankeuzes. U ontvangt persoonlijke opvang  waarbij de loopbaanbegeleiders conversatiepartner voor u zijn. Loopbaanbegeleiding bied u inzicht in uw kansen, hartstocht , capaciteiten , motivatie en positie op de arbeidsmarkt. Welke stappen moet ik zetten om de handige baan te vinden? Wat is mijn toewijding? Hoe utiliseer ik mijn eigenschappen optimaal. Een antwoord op deze vraag verkrijgt u doormiddel van loopbaanbegeleiding. Een opleiding loopbaanbegeleiding is geschikt voor werkenden, ondernemers en carrièremannen- en mevrouwen.

 

Hoe ziet een jobbegeleidingstraject eruit?

Kijk op Ucare loopbaanbegeleiding hoe zo’n traject er uit ziet.

 

Stap 3

Terugkom-moment waarbij u gezamenlijk een Persoonlijk OntwikkelingsPlan opstelt (POP). Een POP-plan is gericht op de lange tijd. Enerzijds stelt u doelen voor dit jaar, anderszijds kijkt u ook verder.
Weerspiegelen genomen acties, hervormingen, verbeterpunten.

Heeft u na het jobbegeleidingstraject nog vragen? Neem gerust contact op met uw begeleider voor een gratis nazorggesprek. Daarin kijkt u gezamenlijk met uw oefenmeester welke voetstappen u voorts kunt nemen.

Beroep test

Ga naar loopbaantest.be vul slechts 12 vragen in en u ontvangt meteen het resultaat in uw mailbox.

Heeft u behoefte aan joboriëntatie? Is dit de geschikte baan voor u? Heeft u behoefte aan inzicht loopbaanbegeleiding? Gaat het de ideale kant op met uw carrière? Mits u vragen heeft betreffende uw loopbaan, dan biedt loopbaanbegeleiding inzicht.

Waarom loopbaanbegeleiding?

is erop gericht om u te helpen bij wisselingen in uw leven. Heeft u moeite met bewerkingen in uw taak of loopbaan? Raakt u de balans kwijt tussen uw werk- en privéleven? Loopbaanbegeleiding kan u voorzien van raadgeving. Dat advies accompagneert u bij het vinden van een uitkomst op uw vraag. Kortom, met de attentie loopbaanbegeleiding lost u het kwestie op. Enkele pluspunten van loopbaanbegeleiding zijn: voordelig met loopbaancheques, een traject geeft antwoorden op en beter in uw schoeisel staan.

Loopbaancheques

Wanneer komt u in aanmerking voor jobcheques

Woont u niet in Vlaanderen?
Dan heeft u onder bepaalde voorwaarden toch recht op loopbaanbegeleiding.

Met de jobcheques bekomt u profijtige loopbaanbegeleiding. Tijdens het loopbaantraject gaat u tezamen met de loopbaanbegeleider kijken naar uw loopbaanvraagstukken. Tevens ontvangt u inzicht in uw plaats op de arbeidsmarkt en wordt er gekeken naar het belang van de verhouding tussen uw baan- en privésituatie. De loopbaancheques zijn een elektronisch betaalmiddel voor vakkundige loopbaanbegeleiding . De jobcheques zijn beschikbaar gesteld door de Vlaamse overheid.

 Heeft u een vorm van autisme?

Mensen met een vorm van autisme/ADD/ADHD of gedragsproblemen beleven zich prettig tijdens de loopbaantrajecten. De informele sfeer, de schematische systeem en de vele locaties dichtbij uw woonplaats zorgen daarvoor. De betrokken en persoonlijke begeleiding van de loopbaanbegeleiders draagt bij aan dat prettige gevoel.

Voor wie is Loopbaanbegeleiding?            

Ontslagen of in opzegtermijn?

Carrière

Personeel

Cheque besteld; hoe nu voorts?

Heb ik recht op jobcheques mits ik in mijn opzegtermijn zit?

Op het moment dat u in uw opzeggingstermijn zit, kan u uw loopbaancheques reserveren. Wanneer uw opzegtermijn verstrijkt, is het niet mogelijk om jobcheques te reserveren. Tevens heeft u recht op jobcheques tijdens uw duur van verbrekingsvergoeding.

Als u geen recht op heeft, dan verkrijgt u een mail of brief met de reden waarom uw verzoekschrift is geweigerd. Verlangt u extra informatie? Neem dan contact op met een van onze kantoren om een afspraak te maken voor kosteloos startgesprek.

Wat indien mijn loopbaancheques vervallen zijn?
Geen nood. Wanneer u uw jobcheque niet gebruikt voor de geldigheidsdatum wordt u geld vanzelf teruggestort op uw rekening en behoudt u uw recht op de loopbaancheque.

VDAB controleert of u recht heeft op jobcheques.

 

 Wat als ik mijn job cheque kwijtraak?

Geen nood. De cheque is gepersonaliseerd en uniek. Mits u de jobcheque onaangebroken laat, vervalt deze na 3 maanden. Het geld wordt teruggestort. Het recht om een jobcheque aan te vragen behoud u.

http://ucareloopbaanbegeleiding.be/